Aktualności


  
Prawa konsumenta – zakupy przez internet
Data dodania: 2015-09-08

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej w terminie 14 dni. Nabywca składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musi podawać przyczyny, dlaczego rezygnuje z zakupu, a umowę uważa się za niezawartą.


Należy pamiętać, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Mowa tu np. o umowach, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
Istotnym jest, iż w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, to termin ten wydłuża się o 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu 14 dni. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże powyższe informacje to termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od powiadomienia konsumenta.
Konsument powinien pamiętać także o zwrocie zakupionej rzeczy przedsiębiorcy. Powinno to nastąpić nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

Natomiast przedsiębiorca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania. W przypadku braku zwrotu płatności, niezależnie od tego, czy nastąpił z winy, czy bez winy przedsiębiorcy, za okres opóźnienia w zapłacie konsument może żądać odsetek w ustawowej wysokości.

 

Autor: U. Barańska, stan prawny: wrzesień 2015.

 Wróć

Zaufali nam
Dołącz do grona naszych Klientów