Aktualności


  
Czy powinienem złożyć wniosek o upadłość firmy?
Data dodania: 2015-07-30

Zgodnie z art. 21 Prawa Upadłościowego i Naprawczego dłużnik obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o upadłość. Jest to obowiązek dłużnika, którego niewypełnienie może rodzić negatywne skutki prawne.


Wśród najpoważniejszych wskazać należy przykładowo:
a) Art. 373 Prawa Upadłościowego i Naprawczego zezwala na orzeczenie wobec określonych w nim osób zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia określonych funkcji – m.in. z powodu niezłożenia w terminie wniosku o upadłość;
b) Art. 299 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dopuszcza w sytuacji w nim opisanej dochodzenie od członków zarządu uregulowania zobowiązań spółki – jeżeli osoby te nie zgłosiły w ustawowym terminie wniosku o upadłość.
Są to daleko idące konsekwencje, która zawsze winny być brane pod uwagę przy ocenie czy składać wniosek o upadłość czy też zaniechać tej czynności.

 

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości są stosunkowo szerokie, dlatego nasza Kancelaria zaleca, aby wniosek taki był przygotowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Istotnym jest, aby wniosek został złożony w powyżej wskazanym terminie. Tylko bowiem skuteczne złożenie wniosku w ustawowym terminie chroni przed negatywnymi skutkami prawnymi.

 

Autor: J. Truszkowski, stan prawny: lipiec 2015.

 Wróć

Zaufali nam
Dołącz do grona naszych Klientów